Soğuk Depo | termotes.com

Soğuk Depo

Soğuk depo ,  soğuk oda veya soğuk hava deposu olarak tanımlanan sistemler; ürünlerin doğal özelliğini bozmadan saklanmasını sağlayan, dış atmosferden ısı ve nem kazancına karşı yalıtılmış mahaller olarak tanımlanabilir. Erken bozulma riski olan ürünlerin üretiminden başlanılarak tüketimine kadar soğuk depolarda muhafazası gerekmektedir.

 

Termotes firması olarak müşterilerin ihtiyacına yönelik özellik, kapasite ve boyutlarda soğuk depo tasarımı ve montajını gerçekleştirmekteyiz. Ekonomik soğuk depo uygulaması için soğuk depo ekipmanlarının belirli kriterlere göre mühendislik hesabı yapılarak seçilmesi gerekir.

 

Soğuk Depolarda Enerji Tasarrufu

Soğuk depolarımızın avantajlarının başında işletmelere sağlanan büyük enerji  tasarrufu gelmektedir. Soğuk depoların kullanım alanlarının başında hastaneler, klinikler , ilaç depoları, marketler, pastane, restaurant, kimya ve gıda sanayi, okullar, oteller gelmektedir.

 

Soğuk hava deposu , minimum ısı ve enerji kaybıyla ürünlerin uzun süre korunmasını sağlar. Soğuk oda panel uygulaması ile tasarlanan soğuk hava deposu , Avrupa birliğinin enerji tasarrufunda en çok önem verdiği konuların başında gelmektedir. Soğuk oda panelleri yüksek dansiteli poliüretan dolguludur ve dayanıklıdır. Ayrıca soğuk odanın verimli çalışabilmesi için soğutucu ünitelerinin yerleşim yerlerinin de doğru tespit edilmesi gerekir. Aksi halde soğuk oda , soğutma görevini de yerine getiremeyecektir.

 

Soğuk Depo Panelleri ve Kapıları

Soğuk odalarda en önemli hareketli mekanizma soğuk oda kapılarıdır. Soğuk hava deposunun verimliliği , soğuk oda panellerinin yanı sıra soğuk oda kapılarının verimliliği ile de doğru orantılıdır. Soğuk oda kapısı üzerindeki sızdırmaz lastik contalar sayesinde ısı kayıpları minimize edilir. Soğuk hava deposunda kullanılan soğuk oda kapılarının özellikleri, personel ve ürün irtibatına bağlı olarak seçilmelidir. Soğuk hava deposunun negatif değerlerde çalıştırılması durumunda, soğuk hava deposu kapısında ısıtıcı (rezistans) uygulaması yapılmış olmalıdır.
Soğuk Depo Panelleri Modüler Soğuk Depo